OBEC BATŇOVICE

Umístění:

Cestujete-li z Hradce Králové na Náchod a v České Skalici odbočíte na Krkonoše, pak kousek za Červeným Kostelcem překročíte hranice náchodského a trutnovského okresu. Pokud zůstanete stát na nejvyšším bodu této hranice a budete mít zrovna štěstí na pěkné počasí, otevře se vám neopakovatelný pohled do čapkovské Krakonošovy zahrádky. Jako na dlani budete pod sebou mít Rtyňsko - Svatoňovickou kotlinu sevřenou ze severu Jestřebími horami a vrchy Bosnou, Pískem, Verpánem a Vartou ze strany jižní. Toto nádherné panoráma končí na severozápadě vrchem Kvíčalou a nad ním spatříte majestátní siluetu nejvyššího pohoří Čech - Krkonoš s Černou horou a Sněžkou. Kotlina je směrem ke Krkonošům otevřena svižnému proudění větrů. Na úplně nejnižším bodě kotliny leží obec Batňovice.

Seznámení:

S panem starostou jsme odsouhlasili postupy a vyjasnili termíny prověření chodu zařízení včetně finální vypracování revizní zprávy. Děkuji za poskytnutí veškeré součinnosti už od ranné fáze příprav.

Objekty:

V obci se nachází několik přečerpávacích stanic odpadních kalů, Parschallův žlab, několik vodojemů včetně technologie a vrt.