Elektroinstalace

Servis a opravy elektroinstalace

Každá instalace potřebuje čas od času servis, nebo rovnou opravu. Termíny kontrol se určují v návaznosti na protokol vnějších vlivů, nebo místním bezpečnostním předpisem.
Zajišťujeme pravidelný servis zařízení a instalace včetně návrhu potřebných oprav.Tvorba projektových dokumentací


Až budete mít hotovou studii stavby, musíte náčrt překlopit do jazyka montážníků a dalších profesí tak, aby vše bylo ideálně správně pochopeno už před začátkem realizace instalace. Tyto řešení pro Vás připravujeme a komunikujeme dle potřeby i se subjekty, které Vám danou instalaci provádějí, pokud jste se na nás dostali až později.

Projektovou dokumentaci tvoříme buď na nové zakázky, ještě před realizací, nebo na stávající zakázky(dokumentace skutečného provedení) dle potřeb zákazníka.

Tyto dokumentace jsou potřebné pro výchozí i opakovanou revizi elektrických zařízení, instalace i hromosvodů.


Realizace elektro


Hlavní náplní tohoto střediska je realizace elektroinstalace a oprav určené pro obce a firmy.

  • Elektroinstalace do 1000VAC
  • Venkovní osvětlení
  • Bleskosvody a uzemnění
  • Přípojky NN