Elektrorevize

„I nezdar může být skvělá životní lekce“ je sice povzbudivý citát, nicméně pokud se ho drží Váš elektromontér, můžeme být jen krok od propasti.
Revize elektrických zařízení je poslední „nástroj“, kterým lze odhalit závažné nedostatky elektroinstalace před jejím provozem. Mějte jistotu a nechte si zhodnotit bezpečnost vaší instalace.

Zároveň provádíme i pravidelný servis elektrických zařízení, díky kterému můžeme posunout termín následné revize až na dvojnásobnou dobu, což ve většině případů pro naše zákazníky znamená finanční úsporu.

Elektro revize instalací

Zhodnotíme stav instalace dle platných norem v období, ve kterém Vám byla daná instalace zhotovena, vypracujeme protokol a navrhneme případné řešení nedostatků pro zajištění bezpečnosti instalace.

Elektro revize přípojek

Revize přípojného místa, kde se instaluje elektroměr, podléhá revizi vždy, když je instalováno nové odběrné místo a vždy, když dochází ke znovuzapojení elektroměru. Na základě reizní zprávy Vám energetická společnost instaluje elektroměr.

Elektro revize hromosvodů

Jako každé jiné elektrické zařízení je nutné provádět i na hromosvodech pravidelné kontroly a revize.
Jedny z hlavních důvodů proč pravidelně kontrolovat hromosvod je zabránění zbytečného úrazu, požáru, újmě na životě, nebo majetku, jelikož hromosvod nám slouží jako hlavní cesta pro svedení bleskového výboje do země.

Revize strojů a nářadí

Revize se nejčastěji provádějí tam, kde dané zařízení, či stroj používá více pracovníků, nebo ve firmách. Zajištění bezpečnosti je naprosto klíčové, jelikož víme, že se dané zařízení používá co nejčastěji, mohou se vlivem nesprávné manipulace, nebo opotřebení vyskytnout nebezpečné stavy.

Disponujeme nejnovější měřící technikou, kterou prověřujeme stav zařízení a využíváme plně automatizovaný systém hlídání nasledných termínů pro provedení revizních, či servisních kontrol, na které naše zákazníky dopředu upozorňujeme.

Vyhotovení posudků instalací, projektová dokumentace (protokol vnějších vlivů)

K vypracování revizní zprávy jsou potřeba některé dokumenty a proto, abychom Vám ušetřily čas, chybějící potřebné dokumenty dokážeme vypracovat. Zejména se jedná o protokoly vnějších vlivů, díky kterým víme, na jakou dobu stanovit termín následných revizí a hlavně, tento protokol nám určuje krytí zařízení použitých v instalaci.
Další dokument který potřebujeme je projektová dokumentace a dokumentace skutečného provedení (elektroschéma).

Automatizované hlídání termínů revizí

Mějte vždy platnou revizi od zařízení a strojů používané ve Vaší firmě. Není složité zhodnotit zařízení, není složité vypsat revizní protokol. Největší zádrhel, se kterým se ve firmách nejčastěji setkáváme je nedodržení termínů případných kontrol, nebo revizí, což ani Vás a ani Vaše zaměstnance v případě nenadálé události rozhodně neochrání. Proto naše zákazníky dostatečně dopředu informujeme o termínech provedení revizí, které za nás hlídají automatizované systémy.