Pro obce

Služby poskytované obcím

Naší specializací jsou služby pro obce, které neustále rozvíjíme pro větší komplexnost a tím ulehčení Vašeho nasazení při nenadálé události z pohledu elektroinstalace.
Řešíme za Vás revizi elektrických spotřebičů, revizi instalace a hromosvodů, opravy a servis zařízení, na základě kterých Vám můžeme prodloužit platnost revize až na dvojnásobnou dobu, což pro Vás znamená finanční úsporu.

Víte, každý nemůže být specialista na vše. Proto z pohledu elektroinstalace máme všechny patřičné dokumenty, které jako obec musíte evidovat a hlídat tak, aby byla zachována bezpečnost provozu a v případě nenadálé kontroly jsme zamezily některým nepříjemnostem. Mezi některé z těchto dokumentů či protokolů patří pravidelná zkouška nouzového osvětlení, pravidelná zkouška proudových chráničů, proškolování pracovníků seznámených a poučených na základě §3 a §4 vyhlášky 50/1978Sb. A případně další dle reálného vyhodnocení Vaší obce.

Mezi nejčastější služby, které pro obce realizujeme můžeme zařadit následující:

  • Revize a servis spotřebičů a strojů
  • Revize a servis čističky odpadních vod (ČOV)
  • Revize a servis přečerpávacích stanic (ČSOV)
  • Revize a servis domovních přečerpávacích stanic
  • Revize a servis obecního majetku (administrativní budovy, hasičské zbrojnice,..)