Revize ČOV a ČS

16.03.2022

Bezesporu provedení revize elektroinstalace a hromosvodu u obecních čističek odpadních vod a přečerpávací stanic odpadních vod patří k nejvíce zanedbávanému zařízení ze strany obcí. Ne proto, že by se obce záměrně této činnosti vyhýbaly, ale proto že jim přes veškerou administrativu a starost spojené s provozem zařízení, nutnost proveditelnosti revize na tomto zařízení prostě unikne.

A teď nesmírně záleží na dané firmě, kterou montáž jako takovou provedla. Ze zkušenosti už víme, co od které dané firmy působící v oblasti montáží průmyslových ČOV očekávat. Ne ve všech případech, ale v drtivé většině ano.

Tímto se dostáváme k tématu pravidelných servisů elektroinstalace. Pokud jako obec revize neprovádíte a alespoň provedete roční servis (mám namysli dotažení všech kontaktů, které jsou určeny jako spoj vodičů a zvolení správného typu měření), nechci říci, že je to dostačující, ale alespoň tím jako obec snížíte náklady spojené s nákupem nových komponent, jelikož nejčastější příčina zahoření / zneprovoznění zařízení jsou nedotažené spoje (pokud pomineme ucpání čerpadel nevybavených ochranami před odepnutím napájení).

A potom tu máme druhý, mnohem důležitější aspekt. A tím je bezpečnost zařízení a instalace.
Provedením servisu nemáte možnost zhodnotit stav bezpečnosti a ani tím předejít možným chybám, které vznikly při montáži.
K tomuto účelu nám slouží Revize elektrických zařízení.