OBEC LHOTA POD LIBČANY

Umístění:

Obec leží zhruba 11 km jihozápadně od krajského města Hradec Králové. Katastrální území obce tvoří dvě části – obce Lhotal pod Libčany a Hubenice. Žije zde kolem 979 obyvatel. Historie obce Lhota pod Libčany sahá až do 14. století, kdy byla kolem roku 1375 založena Opatovickým klášterem jako dřevorubecká osada. 

Seznámení:

Nad očekávání výtečně, tak bych si dovolil sdělit mé první pocity s panem starostou Vyleťalem. Ne totiž tak často se stává, že při jednání jsou veškeré podklady, které pro činnost vypracování revizí, nebo odborného posudku potřebuji, jsou připraveny. Asi tak dvě hodinky jsme si povídaly o potřebách obce, shodli jsme se na formě očekávaného výstupu a následující týden hurá do práce.

Objekty:

V obci se nachází čistička odpadních vod, která je po celkové rekonstrukci a několik přečerpávacích stanic odpadních vod. Rekonstrukce ČOV proběhla celkem zdařile a z pohledu revizního technika na výbornou. Nedostatky jsme ale našli na přečerpávacích stanicích. Po domluvě s panem starostou, neprodleně zahájil kroky k nápravě tak, aby vše bylo dle platných norem a hlavně bezpečný provoz nade vše. Velice mě překvapila aktivita obce jako taková, včetně aktivního zapojení obsluhy.